Fiscaal advies en optimalisatie

Is de structuur waarbinnen uw onderneming werkt wel geoptimaliseerd?

  • Bestaat er een correcte verhouding tussen loon - huur - IPT - VAA
  • Groepsverzekeringen - Individuele pensioentoezeggingen - Back Service - 80% regel
  • Werden uw voordelen alle aard correct berekend en geoptimaliseerd?
  • Wat is een correcte salary-split?
  • Specialisatie in buitenlandse inkomsten en buitenlandse vestigingen
  • Maakt u de juiste keuze tussen notionele intrestaftrek of investeringsaftrek?
  • Begeleiding van partiële splitsingen of fusies van vennootschappen
  • Laat u niet verrassen en laat een vruchtgebruik correct berekenen
KTNG & Partners Illustratie Volledige verwerking van uw boekhouding en begeleiding op maat
Terug naar boven